Skip to main content

Khảo sát này được tạo bởi NAUCode PRO, nhằm mục đích đánh giá chất lượng hoạt động tiếp cận đối tác tiềm năng cho dịch vụ xây dựng sản phẩm không cần viết code.

Về bảo mật

  • Mọi thông tin thu thập được từ người tham gia khảo sát sẽ được bảo mật tuyệt đối và không chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Kết quả khảo sát chỉ được sử dụng cho mục đích phân tích và báo cáo nội bộ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.