Skip to main content

Lưu ý về Bảo mật thông tin

  • Mọi thông tin thu thập được từ người tham gia khảo sát sẽ được bảo mật tuyệt đối và không chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Kết quả khảo sát chỉ được sử dụng cho mục đích phân tích và báo cáo nội bộ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
  • Sau khi hoàn thành nghiên cứu, tất cả dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ và bảo mật kĩ lưỡng để tránh rò rỉ thông tin.