Skip to main content

Low-code là một xu hướng thiết kế và phát triển các ứng dụng đòi hỏi viết ít code, thậm chí cao hơn là không code. Nói cách khác, low-code hướng tới sử dụng giao diện trực quan với logic đơn giản, loại bỏ các quy trình mã hóa. Người dùng chỉ cần kéo và thả các thành phần có sẵn thay vì sử dụng ngôn ngữ mã hóa phức tạp để phát triển ứng dụng.

Bởi vậy, low-code cho phép người không có kiến ​​thức về code có thể tạo ứng dụng cho nhiều mục đích, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và đổi mới giải pháp công nghệ số tùy chỉnh theo mô hình kinh doanh nhanh chóng và tiết kiệm nguồn lực hơn.

Các ví dụ về ứng dụng low-code như; Wix, Airtable, WordPress,.. đều đòi hỏi ít quy trình mã hóa phức tạp, nhưng vẫn có được các trang web hoặc giao diện người dùng thân thiện và hiệu quả

Một dự án về cửa hàng ngọc trai trực tuyến do NAUCode phát triển từ nền tảng “low-code”

Các lợi ích nổi bật của low-code

👉🏻 Đẩy nhanh quá trình phát triển ứng dụng và đưa ra thị trường

  1. Đơn giản với chức năng kéo thả cơ bản các giao diện và thành phần trực quan được tạo sẵn, nhờ đó doanh nghiệp xây dựng ứng dụng dễ dàng và nhanh chóng.

👉🏻 Tiết kiệm nguồn lực

  1. Thời gian: Vì low-code cho phép nhiều ứng dụng được tạo ra trong thời hạn ngắn hơn, thời gian không còn là rào cản để doanh nghiệp đổi mới và sáng tạo
  2. Chi phí: tăng năng suất và rút ngắn quá trình phát triển ứng dụng, nhờ đó tiết kiệm chi phí vận hành và thuê nhân sự có chuyên môn cao

👉🏻 Thích ứng và chuyển đổi nhanh chóng

  1. Hạn chế yêu cầu mã hóa phức tạp, low-code giúp doanh nghiệp linh hoạt và nhanh chóng tùy chỉnh ứng dụng theo yêu cầu
  2. Nhờ đó, doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc bắt kịp xu hướng thị trường biến đổi nhanh chóng và đáp ứng nhu cầu khách hàng

Xem thêm: Sử dụng nền tảng Low-code một cách hiệu quả nhất

Xem thêm: NAUcode | Cùng làm sản phẩm kỹ thuật số một cách thông minh